Zjazd KGW w Zawadzie

XI Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego w tym roku odbył się 25 lipca 2021 r. w Zawadzie. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie, skąd uczestnicy nabożeństwa przeszli do miejscowego Zespołu Szkół na dalszą część uroczystości. Gminę Dębica reprezentował Zastępca Wójta Marek Mikrut, z kolei Marcin Ciszek Dyrektor CKiB poprowadził ceremonię wręczenia nagród.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie mieszkanki naszej gminy. Helena Świerk otrzymała statuetkę „Zasłużona Matka” z wyrazami wdzięczności za wyjątkową siłę, wsparcie, wyrozumiałość, bezwarunkową miłość, matczyną czułość i troskę. Natomiast Stanisława Rakoczy przewodnicząca KGW w Zawadzie została uhonorowana dyplomem uznania za krzewienie kultury i tradycji polskiej wsi oraz aktywność społeczną przyznany przez Zarząd Programu Polskiej Wsi. Dodatkowo otrzymała statuetkę „Zasłużona za upowszechnianie kultury oraz tradycji polskiej wsi” w uznaniu ich działalności na rzecz pielęgnowania folkloru i kultury ludowej. Reprezentanci poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich również otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie spotkania zaprezentowała się Kapela Ludowa „Jodłowianie”, która umilała czas biesiadną muzyką. Podczas uroczystości można było spróbować domowych przysmaków oraz obejrzeć kroniki prowadzone przez KGW z naszego powiatu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zjazd-kgw-w-zawadzie-2211.html