Ziołowy zawrót głowy w Pustkowie

reklama

Głównym celem była profilaktyka zdrowotna oraz wykorzystanie walorów środowiska lokalnego do poprawy samopoczucia i zmiany stylu życia. „Ziołowy zawrót głowy” – warsztaty dla seniorów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, a  ilość chętnych  do poznania dawnych tradycji ziołoleczniczych rosła ze spotkania na spotkanie. W ramach projektu zrealizowanego w Pustkowie uczestnicy wzięli udział w warsztatach z fitoterapeutą  i  nauczyli się m.in. zakładać przydomowy ogródek ziołowy.

Sadzenie ziół było okazją do spotkania się różnych pokoleń mieszkańców Pustkowa. W akcje włączyli się wolontariusze szkolnego Klubu Caritas w Pustkowie.

„Ziołowy zawrót głowy” był ostatnim projektem w ramach programu „Seniorzy w akcji”. Zrealizowane przez Stowarzyszenie „Nowe możliwości” wydarzenia były okazją do rozwijania u seniorów kreatywności i nowych zainteresowań , a także stwarzały przestrzeń do integracji całej społeczności lokalnej.