Zebrana kwota WOŚP 2023

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/01/30/zebrana-kwota-wosp-2023/