Zdolni i ambitni uczniowie z powiatu dębickiego docenieni

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 wręczone. Najlepsi uczniowie szkół średnich z powiatu dębickiego zostali docenieni za „wybitne osiągnięcia w pracy nad własnym rozwojem oraz za upór i zdolność osiągania zamierzonych celów”.

Listy gratulacyjne wręczyli stypendystom Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek oraz Wicestarosta Adam Pieniążek. Doceniono również nauczycieli, którzy wkładają wiele wysiłku w wychowanie młodego pokolenia.

Wysokie wyniki w nauce to nie jedyne sukcesy ambitnych uczniów. Podsumowano  Osiągnięcia Sportowe Dzieci i Młodzieży Powiatu Dębickiego za rok szkolny 2019/2020. Spotkanie w placówkach oświatowych było więc także okazją do przekazania dyplomów i nagród dla dyrektorów szkół, nauczycieli, organizatorów sportu, trenerów i zawodników.