Prawie 100 tys. zł dla Gminy Pilzno na regulację potoków w Słotowej i Zwierniku

Prawie 100 tys. zł dla Gminy Pilzno na regulację potoków. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poprawia bezpieczeństwo przy potoku „Słotówka” w Słotowej oraz w Zwierniku.

Wszystkie działania przy potokach zakończą się jeszcze w tym roku. Główne zadania, jakie zostaną zrealizowane to tak zwane roboty utrzymaniowe oraz prace związane m.in. z usunięciem zatorów.