Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

16 maja 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Przedsiębiorcy, stowarzyszenia i mieszkańcy będą dyskutować o Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030. Spotkania odbywać się będą 24 i 25 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Ratusz w Dębicy

Celem organizowanych spotkań jest wspólne wypracowanie kluczowych kierunków rozwoju strategicznego Miasta Dębicy, a także kluczowych dla rozwoju naszego miasta celów i przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w okresie 2023–2030.

MIEJSCE WARSZTATÓW: URZĄD MIEJSKI W DĘBICY – SALA SESYJNA.

Harmonogram warsztatów:

24.05.2023 r. (środa)

godz. 15:00 – organizacje pozarządowe,godz. 17:00 – Mieszkańcy Dębicy

25.05.2023 r. (czwartek)

godz. 11:00 – przedsiębiorcy, organizacje oraz związki pracodawców z terenu Miasta Dębica
Warsztaty poprowadzą moderatorzy reprezentujący Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z Cieszyna, którzy wspierają realizacyjnie i doradczo w procesie planowania strategicznego Urząd Miejski w Dębicy.

Program spotkań:

Istota Strategii Rozwoju Miasta – wprowadzenie.Miasto Dębica oczami mieszkańców – omówienie wyników badania ankietowego.Prezentacja wniosków z przeprowadzonej diagnozy.Moderowany warsztat m.in.:
• Kluczowe problemy i wyzwania miasta, jego mocne i słabe strony.
• Miasto Dębica w perspektywie 2030 roku – jakie ma być? Wizja zmiany, zadania, projekty i przedsięwzięcia do realizacji.

Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w warsztatach pozwoli na zebranie od Państwa uwag, opinii oraz wniosków umożliwiających zbudowanie planu strategicznego dla Miasta Dębica w perspektywie roku 2030.

Zapraszamy.

Źródło: https://debica.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-warsztatach-dotyczacych-opracowania-strategii-rozwoju-miasta-debica-na-lata-2023-2030/