Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej”

 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach Roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej – wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsceogłoszonym przez Sejm RP. 

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z całej Polski. Jego celem jest  przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią,  kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami. 

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej jako Organizator konkursu zakłada, że praca stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych związanych z postacią Marii Grzegorzewskiej oraz  prezentacja jej postaci  w interesującej i nowatorskiej formie. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie. Prace plastyczne  wraz z dokumentacja należy wysłać do 1 marca 2022 r. na adres: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs plastyczny. Ogłoszenie wyników nastąpi      

 10 marca 2022 r.  O wynikach konkursu poinformujemy uczestników drogą mailową.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają: 

Joanna Sołtysiak – joanna.soltysiak@zs3wek.pl 

Magdalena Cander – magdalena.cander@zs3wek.pl 

Zachęcamy do udziału!

Organizator

Zespołu Szkół nr 3

im. Marii Grzegorzewskiej 

ul. Nowomiejska 21

87-800 Włocławek

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Załączniki konkursu

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5038