Tu jest moje miejsce, moja mała ojczyzna

6 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół w Zawadzie odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Wiedzy "Tu jest moje miejsce, moja mała ojczyzna”. Honorowym patronem konkursu jest Przewodniczący Rady Gminy Dębica Pan Piotr Żybura. Organizatorami konkursu są organ prowadzący gminne szkoły podstawowe Gmina Dębica, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  Pan Zdzisław Siwula oraz Zespół Szkół w Zawadzie. W tym roku w konkursie udział wzięło 35 uczniów z 12 szkół podstawowych Gminy Dębica. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem 12 nauczycieli historii z Gminy Dębica . W ubiegłym roku , w zdalnej formule konkursu , uczniowie wykazywali się wiedzą na temat sołectw Gminy Debica. W tym roku uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat życia i działalności osób, którym przypadło zaszczytne miano – Patronów Szkół  Podstawowych w Gminie Dębica. Konkurs miał charakter testu złożonego z 40 pytań : 35 zamkniętych oraz 5 otwartych. Rywalizacja była bardzo wyrównana . Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy. Po zmaganiach z testem wiedzy był słodki poczęstunek dla uczestników konkursu  – smaczne gofry i ciasteczka połączone z integracją uczniów z różnych szkół . O godzinie 10.45 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. W konkursie miejsce I zdobyła Aleksandra Surman z Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie, Miejsce II zajęła Kornelia Duszlak z Zespołu Szkół im. Wandy  Chotomskiej z Pustyni  oraz miejsce III przypadło Joannie Żak z Publicznej Szkołyn Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy.  W konkursie wyróżniono ucznia każdej ze szkół , który rozwiązał test na najwyższą liczbę punktów spośród uczniów swojej szkoły. Wyróżnienia otrzymało 12 uczniów: Antoni Moraniec z Latoszyna, Szymon Czuderna z Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Stobiernej, Wiktor Micuła ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie, Alan Pyziński ze szkoły Podstawowej w Podgrodziu, Michał Zawora z Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie z Pustkowa – Osiedla, Filip Świątek z Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II z Brzeźnicy, Kamila Szczudło Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Nagawczyny, Ana Zajac z Szkoły Podstawowej im .Bohaterów Monte Cassino w Stasiówce, Julia Zawisza z Szkoły Podstawowej im. Jana Piątka w Paszczynie, Aleksandra Zimoń z Zespołu Szkół im. Wandy Chotomskiej w Pustyni, Justyna Staroń z Zespołu Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego z  Głobikowej, Anna Ćwik z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Lazarowicza w Gumniskach. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Dębica , Dyrektora GZEAS oraz Zespół Szkół w Zawadzie i  pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy pamiątkowe za udział w konkursie ,a nauczyciele podziękowania za zaangażowanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodym pokoleniem. Przewodniczący Rady Gminy Dębica Pan Piotr Żybura ora Dyrektor Zespołu Szkół w zwadzie Pani Małgorzata Szczudło pogratulowali sukcesów uczniom i nauczycielom , podziękowali za uczestnictwo w konkursie gminnym, podkreślili wartość kształtowania świadomości patriotycznej od najmłodszych lat i znajomości najbliższego środowiska lokalnego , a także życzyli jak najlepszych stopni na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz bezpiecznych i udanych wakacji. Pani Dyrektor podkreśliła ,że  tradycja Gminnego Konkursu wiedzy ,, Tu jest moje miejsce , moja mała ojczyzna” będzie kontynuowana i zaprosiła uczniów szkól podstawowych Gminy Debica do wzięcia w nim udziału za rok – w III edycji.

Źródło: Zespół Szkół w Zwadzie

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/tu-jest-moje-miejsce–moja-mala-ojczyzna-2719.html