XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy – 16 czerwca

Miasto dębica - herb

16 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Proponowany porządek obrad :

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    Zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pod tytułem „Utworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym” w ramach konkursu numer RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie: 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”.
2.    Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2016.

III.    Zamknięcie sesji.

 

źródło: UM Dębica