XVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy – 21 marca 2016

Miasto dębica - herb

21 marca 2016 r. o godz. 15:00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu rzeczowego Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie.
2. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Utworzenie Akademii Zdrowia przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębicy, umożliwiające wzrost jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty dla lokalnej społeczności” i złożenie wniosku o jego dofinansowani.
III. Zamknięcie sesji.

źródło: UM Dębica