Wykonaj ozdobę choinkową i wygraj żywą choinkę

14 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

Urząd Miejski w Dębicy ogłasza konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową wykonaną samodzielnie. Na zwycięzców do wygrania czeka drzewko jodły, które może ozdobić dom lub mieszkanie w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Dębicy. Wystarczy, że wykona ozdobę choinkową samodzielnie. Technika i materiał jest dowolny. Nie dopuszcza się jedynie stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących do tworzenia zabawek choinkowych. Uczestnik zabawy powinien zrobić zdjęcie wykonanej ozdoby i zamieści je na profilu facebookowym Miasta Dębicy.

Termin nadsyłania zdjęć upływa do niedzieli do godz. 20:00. W poniedziałek komisja konkursowa wybierze najpiękniejsze ozdoby, a ich właściciele będą mogli przed świętami odebrać drzewko.

Regulamin konkursu

Rozwiń

Konkurs na „najpiękniejszą ozdobę choinkową wykonaną samodzielnie”

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Dębicy, z siedzibą przy ulicy Ratuszowej 2, 39-200 Dębica.Konkurs jest skierowany do mieszkańców Dębicy. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica/opiekuna.Komisja konkursowa wybierze 15 najlepszych prac, które zostaną nagrodzone żywą choinką.Prace konkursowe dotyczą ozdób choinkowych wykonanych samodzielnie. Technika i materiał jest dowolny. Nie dopuszcza się jedynie stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących do tworzenia zabawek choinkowych.Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.Praca powinna zostać sfotografowana.Do przesłanego zdjęcia pracy konkursowej powinna zostać przesłana informacja  zawierająca opis materiałów z których została wykonana praca.Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1) i Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu. Dokumenty są dostępne na stronie http://www.debica.plUczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza równocześnie, że jest autorem zgłoszonej pracy plastycznej.Nadesłanie prac konkursowych do organizatora jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie praw autorskich organizatorowi Konkursu z jednoczesnym wyrażeniem zgody  na wykorzystanie prac konkursowych przez organizatora np. do działań promocyjnych lub na ich upowszechnianie w środkach masowego przekazu, wystawienie, udostępnianie w Internecie itp.Uczestnicy Konkursu akceptują warunki Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji Konkursu. Zdjęcie wykonanej ozdoby należy zamieścić na profilu facebookowym Miasta Dębicy pod informacją o ogłoszeniu konkursu, w miejscu „dodaj  komentarz”. Natomiast skan podpisanej karty zgłoszeń i regulaminu oraz zdjęcie odzoby należy wysłać na adres e-mailowy kontakt@umdebica.pl. Zdjęcia konkursowych prac można zamieszczać na profilu facebookowym Miasta Debica, do niedzieli (19 grudnia), do godz. 20:00. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy, telefon 146838239. Oceny i wyboru  najlepszych prac, które otrzymają choinki, dokona Komisja Konkursowa do poniedziałku 20 grudnia 2021 roku, do godz. 12:00. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Debica.pl.W czasie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie  internetowej: http://www.debica.pl.

Karta zgłoszeń

Źródło: https://debica.pl/wykonaj-ozdobe-choinkowa-i-wygraj-zywa-choinke/