Wspominamy dębiczanina śp. Profesora Krzysztofa Pendereckiego

Dziś przypada trzecia rocznica śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Urodzony w Dębicy jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów i dyrygentów zmarł 29 marca 2020 r. w Krakowie. W bieżącym roku w szczególny sposób wspominamy Mistrza, który urodził się w Dębicy 90 lat temu – 23 listopada 1933. Z tej okazji Rada Miejska uchwaliła obchody Roku Krzysztofa Pendereckiego. Będzie on obfitował w wydarzenia kulturalne, edukacyjne i muzyczne w hołdzie wielkiemu artyście.

 

Krzysztof Penderecki przyszedł na świat w Dębicy 23 listopada 1933 roku. Pochodził z wielokulturowej rodziny o korzeniach polskich, niemieckich i ormiańskich. W Dębicy uczęszczał do szkoły powszechnej oraz gimnazjum. Pod okiem miejscowych nauczycieli rozwijał swój talent muzyczny. Od 1951 związany był z Krakowem. Studiował kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (obecnie Akademia Muzyczna w Krakowie), gdzie po uzyskaniu dyplomu podjął pracę nauczyciela akademickiego. W 1958 został wykładowcą kompozycji na swojej macierzystej uczelni, a od 1972 do 1987 pełnił funkcję rektora.

Po raz pierwszy zdobył rozgłos w 1959 roku po premierowym wykonaniu utworów Strofy, Emanacje oraz Psalmy Dawida na festiwalu Warszawska Jesień. Powszechne uznanie przyniosła mu kompozycja Tren na orkiestrę smyczkową, poświęcony ofiarom ataku atomowego na Hiroszimę oraz chóralne dzieło Pasja według św. Łukasza. Jego pierwsza opera – Diabły z Loudun, została premierowo wystawiona w Hamburgu i Stuttgarcie w 1969 roku. W latach 80. powstało jego chóralne dzieło Polskie Requiem.

Mistrz zmarł 29 marca 2020 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Krakowie w drugą rocznicę śmierci. Prochy Krzysztofa Pendereckiego spoczęły w Panteonie Narodowym w Krakowie.

Przypadający w tym roku jubileusz 90. urodzin Mistrza jest sposobnością do upamiętnienia dziedzictwa kulturowego kompozytora i podkreślenia jego szczególnej roli oraz imponującego wkładu w rozwój polskiej, europejskiej oraz światowej kultury. W ramach Roku Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy podejmowane są inicjatywy kulturalne, edukacyjne, społeczne i patriotyczne inspirowane twórczością i postawami życiowymi dyrygenta.

Oficjalna inauguracja Roku Krzysztofa Pendereckiego planowana jest na kwiecień br., a kulminacją obchodów będzie festiwal „Dębickie Korzenie”, który odbędzie się jesienią br.

Źródło: https://debica.pl/wspominamy-sp-profesora-krzysztofa-pendereckiego/