GMINA DĘBICA WYGRAŁA W SĄDZIE

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 24 marca 2023 roku oddalił powództwo Gminy Miasta Dębica przeciwko Gminie Dębica o zapłatę za świadczone usługi transportu zbiorowego w latach 2012 do 2014. Sąd podzielił stanowisko Gminy Dębica o niezasadności roszczeń kierowanych przez Gminę Miasta Dębica w stosunku do Gminy Dębica. Zaznaczenia wymaga, iż Gmina Dębica uregulowała należności wynikające ze świadczonych usług, a zgłoszenie przez Gminę Miasta Dębica dodatkowe roszczenia o zapłatę łącznej kwoty przekraczającej milion złotych – okazały się całkowicie bezpodstawne. Interes wspólnoty samorządowej Gminy Dębica został zatem konsekwentnie obroniony.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-debica-wygrala-w-sadzie-3186.html