Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego – Serwis informacyjny Miasta Dębica

06 października 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Naukowcy z wyższych uczelni i Instytutu Pamięci Narodowej wzięli udział w konferencji popularno-naukowej pt. „Władysław Strumski – żołnierz który zamienił karabin na pióro”. W czasie wydarzenia wręczono także nagrody dla laureatów konkursu plastycznego na okładkę książki Patrona Roku 2022 w Dębicy.

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Władysław Strumski bohaterem konferencji naukowej i konkursu plastycznego

Cykl wykładów rozpoczął Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy prelekcją pn. „Żołnierz, pisarz, społecznik – Władysław Strumski”.  Następnie o działalności dywersyjnej Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie opowiedział prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prorektor Politechniki Rzeszowskiej. Z kolei dr Zofia Brzuchowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła temat obrony wolności i kulturowej wspólnoty w pisarstwie Władysława Strumskiego. Ostatnim prelegentem był dr hab. Tomasz Balbus, naczelnik OBUiAD Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu skupił się na  konspiracji AK-WiN na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku.

Konferencja stała się także okazją, aby podsumować konkurs plastyczny pod hasłem „Projekt okładki książki Władysława Strumskiego” . W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 70 uczniów dębickich szkół podstawowych. Jury zdecydowało, że najpiękniejszą pracę wykonała Amelia Pycia ze Szkoły Podstawowej nr 11. Drugie miejsce zajęła Hanna Bukowska z Weldon School,a trzecie Oliwia Łączak ze Szkoły Podstawowej nr 3. Wręczono również wyróżnienia, które powędrowały do Malwiny Kufel z SP nr 3, Wiktorii Maruchy z SP nr 9, Zofii Zapotocznej z SP nr 11, Klaudii Pieprzak z SP nr 5 oraz Macieja Szalwy z SP nr 5.

Wnuczki Władysława Strumskiego i Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy wręczyli także nagrodę Alicji Daczkowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego, która wygrała konkurs na recenzję książki Patrona Roku 2022 W Dębicy.

Konferencję zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie z Miastem Dębica. Była to kolejna odsłona wydarzeń w ramach obchodzonego w Dębicy Roku Władysława Strumskiego.

Źródło: https://debica.pl/wladyslaw-strumski-bohaterem-konferencji-naukowej-i-konkursu-plastycznego/