Wkrótce ruszy montaż instalacji. Umowa na instalację systemów energii odnawialnej w Dębicy podpisana

Gigantyczne dofinansowanie dla Dębicy. Wspólnie z Ropczycami otrzymała 10 mln zł na instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych. Projekt opiewa na kwotę ponad 15 mln zł. W samej Dębicy zostanie zamontowane 250 „solarów” oraz 68 kotłów na biomasę. Przetarg na dostawę ponad 260 paneli fotowoltaicznych wygrała firma Sanito z Warszawy

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania potencjału rozwojowego związanego z energią słońca i biomasy a także poprawy standardu życia mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.