Więcej drzew i krzewów miododajnych w Stasiówce

27 października br. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stasiówce przeprowadzono kolejną już akcję sadzenia drzew i krzewów miododajnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębica oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.  

W ramach projektu posadzono 30 szt. drzew miododajnych, tj. lipy, klon pospolity i klon jawor oraz 20 szt. krzewów pęcherznicy kalinolistnej.

W przeprowadzoną akcję aktywnie zaangażowali się m.in. Andrzej Trzeciak – radny Rady Powiatu Dębickiego, Dariusz Dobrowolski – radny Rady Gminy Dębica, Joanna Kucharska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stasiówce, Mariusz Bobulski – pracownik Urzędu Gminy Dębica oraz druhowie OSP i członkowie klubu seniora w Stasiówce.

Głównym celem zadania jest ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie podkarpackim, a także kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i poszerzenie wiadomości o ekosystemie. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych przyczyni się do stworzenia i poprawy warunków bytowania pszczół i owadów zapylających, które są fundamentem naszego ekosystemu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wiecej-drzew-i-krzewow-miododajnych-w-stasiowce-2931.html