Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Gmina Dębica po raz kolejny włączyła się w akcję sadzenia drzew i krzewów miododajnych. 3 listopada przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu posadzono 30 szt. drzew, tj.: lipy, klonu pospolitego i surmii oraz 20 szt. krzewów: pęcherznicy kalinolistnej, krzewuszki oraz derenia białego.

W przeprowadzoną akcję aktywnie zaangażowała się m.in. Magdalena Lesiak – radna Rady Gminy Dębica a zarazem sołtys sołectwa Podgrodzie, druhowie i druhny OSP, członkowie klubu seniora w Podgrodziu oraz pracownicy Urzędu Gminy Dębica.

Głównym celem zadania jest ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie podkarpackim, a także kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i poszerzenie wiadomości o ekosystemie. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych przyczyni się do stworzenia i poprawy warunków bytowania pszczół i owadów zapylających, które są fundamentem naszego ekosystemu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję!   

podkarpackie.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sadzimy-rosliny-miododajne-3727.html