Wejście Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę!

41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska weszła na Jasną Górę! Pielgrzymi z grup 11., 12. i 13. dotarli do Częstochowy. Mimo upałów, wierni z radością wspominają dziewięciodniową wędrówkę i zachęcają do takiej formy rozwijania swojej relacji z Bogiem.