Webinarium „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji”. Dofinansowanie w zakresie działania 2.21 – Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Webinarium odbędzie się 11 kwietnia 2022 r., 11:00-11:50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

W przypadku braku wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 215 lub 798 771 640. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest szczególnie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – posiadające Polską Klasyfikację Działalności:sekcja E 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,sekcja E 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,sekcja E 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

W webinarium weźmie udział: 

Katarzyna Jakubas – Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”,Agnieszka Sip – Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. Program webinariumPowitanie uczestników, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych FE.Podstawowe założenia projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.Oferowane wsparcie.Zakres usług rozwojowych.Podsumowanie najważniejszych założeń projektu.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.  

 

Organizator webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215, 798 771 640 
e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl

Poniżej do pobrania klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

- pdf.jpg Klauzula RODO szkolenia 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5114