Usługi asystencko – wspierające ruszają już od kwietnia 2022 r.

Od 01.04.202 r. możesz ubiegać się o przyznanie usługi asystencko – wspierającej.

Usługi te realizowane będą w miejscu zamieszkania na terenie gminy Dębica.

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Dębica i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, a potrzebujesz pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

zadzwoń ( tel. 14 6803 335) lub
zgłoś się do Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Możesz ubiegać się o przyznanie bezpłatnej usługi  w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”. Usługi będą wykonywane do wyczerpania limitu środków z budżetu projektu.

Usługi asystencko-wspierające  – wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu, a także zapobieganie izolacji i integracja społeczna. Usługa o charakterze indywidualnym świadczona w miejscu zamieszkania.

 

Usługi realizowane są w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

ZHwKfvXYLsgAAAABJRU5ErkJggg==

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/uslugi-asystencko—wspierajace-ruszaja-juz-od-kwietnia-2022-r-2651.html