Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu drogi gminnej w m. Kozłów koło cmentarza parafialnego

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. realizujące zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew-Mielec-Dębica” zawiadamia o planowanym wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu drogi gminnej koło cmentarza parafialnego w miejscowości Kozłów w dniu 08.04.2021 r. o godz. 7:00. Całkowitą przejezdność przejazdu planuje się udostępnić dla ruchu drogowego w dniu 30.04.2021 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wdrozenie-tymczasowej-organizacji-ruchu-na-przejezdzie-kolejowym-w-ciagu-drogi-gminnej-w-m-kozlow-kolo-cmentarza-parafialnego-2037.html