Informacja o planowanym wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu na przejeździe koleiowo-drogowym w ciągu dr. gminnej, ul. Metalowców w m. Pustynia

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. powiadamia o planowanym wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu drogi gminnej ul. Metalowców w m. Pustynia w dniu 01.12.2020 r. o godz. 7.00. Całkowitą przejezdność przejazdu planuje udostępnić dla ruchu drogowego w dniu 08.12.2020 r. Plan objazdu przedstawiony został na załączniku graficznym. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ul-metalowcow-w-m-pustynia-1852.html