W obronie prawdy i dobrego imienia naszych przodków

reklama

Poniedziałek, 07 Październik 2019

Burmistrz Miasta Dębicy wyraża zaniepokojenie wystawą plenerową „Judenfrei” prezentowaną podczas tegorocznej edycji Festiwalu Sztuki Otwarte Miasto w Lublinie. Autorka wystawy wymienia Dębicę, jako miasto, w którym w latach 1942-1945 miało dojść do rzekomych pogromów sąsiedzkich na społeczności żydowskiej. Dostępne źródła historyczne, literatura przedmiotu oraz wspomnienia świadków nie odnotowały takich przypadków w Dębicy w okresie wojennym, jak również w latach powojennych. Jest to zatem próba podważenia dobrego imienia naszych przodków w obliczu której, miasto Dębica nie może przejść obojętnie.

Mariusz Szewczyk informuje, że w obliczu zaistniałych faktów zwrócimy się z pismem do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o kwerendę historyczną na temat rzekomych pogromów. Jednocześnie zwróciliśmy się do autorki wystawy oraz jej organizatorów o wyjaśnienie. Po otrzymaniu informacji zwrotnych podejmiemy decyzję o ewentualnym podjęciu stosownych kroków prawnych.

Miasto Dębica od wielu lat przykłada szczególną wagę do kwestii historycznych popularyzując lokalną historię, bohaterów regionu oraz broniąc dobrego imienia naszych przodków, spośród których tak wielu, zapisało chwalebną kartę w okresie II wojny światowej. Dębica i cały region może być w Polsce podawany za wzór heroicznej walki o wolność i niepodległość ojczyzny, a wielu naszych przodków którzy zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, może stanowić wzór do naśladowania dla współczesnych.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/w-obronie-prawdy-i-dobrego-imienia-naszych-przodkow