Potrójne święto Publicznej Szkoły Podstawowej w Latoszynie

Potrójne święto Publicznej Szkoły Podstawowej w Latoszynie. Poświęcenie sztandaru oraz nadanie imienia Jana z Latoszyna wpisało się w jubileusz 100-lecia placówki. Uroczystości były okazją nie tylko do złożenia życzeń z okazji obchodów. Gratulowano także wyboru patrona.

Sztandar szkoły poświęcono podczas nabożeństwa  w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie. Mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

 

Wierni historii wzorem przodków idziemy w przyszłość… Cytat z takim przesłaniem przyświecał dzisiejszym uroczystościom. Na wydarzenie zaprosili: dyrektor, grono pedagogiczne, rada rodziców oraz samorząd uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Latoszynie.