W Lubzinie odsłonili rzeźbę Albiny Kuraś

 

15 sierpnia 2022 r. w Zagrodzie Kurasiowej w Lubzinie Stowarzyszenie Kapela Ludowa Kurasie zorganizowało  po raz pierwszy Festiwal Muzyki Obrzędowej im. Albiny Kuraś wraz z obrzędem dożynkowym. Ze względu na wieloletnią współpracę kapeli z Gminą Dębica i Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, na uroczystości nie mogło zabraknąć Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza.

Bieżący rok, to również 75 rok działalności Kapeli Ludowej Kurasie, którą założył Władysław Kamiński w której od początku grała jego córka – Albina Kuraś  (zm. grudzień 2019 roku).  To Ona ją prowadziła przez blisko 50 lat uczestnicząc aktywnie w życiu wsi tworząc część jej kultury. W Kapeli Kurasie melodie i przyśpiewki ludowe, jak i obrzędy, czy zwyczaje ludowe, przekazywane są pokoleniowo. A gra w niej już piąte pokolenie.

Ważnym wydarzeniem, zarówno dla całej kapeli jak i Wójta Gminy Dębica było odsłonięcie drewnianej rzeźby Albiny Kuraś.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odslonili-rzezbe-albiny-kuras-2811.html