W hołdzie „Żołnierzom Niezłomnym” po raz dziewiąty

Wtorek, 12 Marzec 2019

W ubiegłą niedzielę na dębickim rynku, w kościele pw. Św. Jadwigi i na Cmentarzu Wojskowym odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości były okazją do oddania hołdu tym, którzy po 1944 roku, przeciwstawili się reżimowi komunistycznemu w Polsce.

 

 

 

 

Uroczystości rozpoczęły się na rynku z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 33. Batalion Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej. Oddziałem dowodził ppor. Mariusz Pustułka. Obecnych gości przywitał Starosta Dębicki Piotr Chęciek.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Mariusz Szewczyk powiedział: 1 marca 1951 r. po ciężkim śledztwie, z wyroku komunistycznego sądu, zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich byli związani z naszym regionem: Adam Lazarowicz i Karol Chmiel. Jako mieszkańcy Dębicy i ziemi dębickiej powinniśmy być dumni z naszych przodków, którzy dla całej Polski stanowią wzór postępowania i zostali uznani za bohaterów narodowych, a dzień ich męczeńskiej śmierci obchodzony jest jako święto państwowe. Pragnę wyrazić wdzięczność za Państwa obecność w tych uroczystościach oraz oddanie hołdu „Bohaterom Niezłomnym”. Szanowni Państwo, bohaterowie których dzisiaj wspominamy i upamiętniamy pozostawiają nam szczególny testament z prośbą o jego realizację. Ten testament zawiera się w m.in. we wspomnieniach z więziennych cel, słowach do najbliższych lub grypsach skierowanych do rodziny. Pułkownik Łukasz Ciepliński w jednym z grypsów napisał do syna –

„Andrzejku ja odchodzę – Ty zostajesz by w czyn wprowadzać idee ojca. Niech celem twojego życia będzie:

a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem.

b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej – oraz

c) służba ojczyźnie i narodowi polskiemu

            Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka”.

Szanowni Państwo, niech te słowa będą dla nas podstawą do realizacji wszelkich zamierzeń i powinności względem Ojczyzny oraz fundamentem naszego postępowania. Nie zapominajmy o bohaterach narodowych i chciejmy każdego roku godnie oddawać hołd i upamiętniać tych, którzy w pełni poświęcili się dla takich nadrzędnych wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna.

Wśród  przybyłych na obchody nie zabrakło  żołnierzy Polski Podziemnej, parlamentarzystów, władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców Dębicy, którzy zgromadzili się na dębickim Rynku przy pomniku Bohaterów Podziemia Niepodległościowego oraz przy odsłoniętym przed dwoma miesiącami Pomniku Niepodległości.

 

Po złożeniu kwiatów  uczestnicy uroczystości, na czele z Miejską Orkiestrą Dętą, przeszli z Rynku do kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicy, gdzie odprawiono nabożeństwo w intencji bohaterów Polski Podziemnej.

Po mszy św. zebrani udali się na Cmentarz Wojskowy, gdzie wzięli udział w modlitwie i apelu pamięci. Żołnierze oddali salwę honorową, a przybyłe delgacje złożyły wiązanki kwiatów.

Dziękując za uczestnictwo i współorganizację uroczystości, wiceburmistrz Maciej Małozięć zaapelował do zebranych o pamięć. – W ostatnim roku odeszli od nas śp. kapitan Izabela Podhalańska oraz major Jerzy Krupa. Przed tygodniem w Krakowie odbył się pogrzeb Czesława Synowca, działacza młodzieżowej organizacji Armia Kresów, dlatego do nas, do kolejnych pokoleń należy troska o historię i troska o pamięć.

Żołnierze Wyklęci mieli stać się prochem, mieli zniknąć ze zbiorowej świadomości, zostając całkowicie wymazani z historii i pamięci. Stali się ziarnem, z którego niech wyrasta szczęśliwa i niepodległa Polska – zakończył wiceburmistrz.

 

Archiwum newsów

zw20

zw12

zw19

zw11

zw3

zw18

zw10

zw-2

53607204_331860184116532_1686780995992289280_n

zw17

zw9

zw - 1

zw24

zw16

zw8

zw23

zw15

zw7

zw22

zw14

zw6

zw21

zw13

zw5

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/03/w-holdzie-zolnierzom-niezlomnym-po-raz-dziewiaty