VI Podkarpackie Forum Obywatelskie

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zapraszają Organizacje Pozarządowe z Województwa Podkarpackiego na VI Podkarpackie Forum Obywatelskie.

Forum odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r., o godz. 9.30 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszłkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W celu potwierdzenia obecności prosimy wysłać e-maila na adres Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje w dołączonym zaproszeniu i programie forum.

Zaproszenie na forum - plik pdf 43.23 KB

Program forum - plik docx 1.35 MB

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/vi-podkarpackie-forum-obywatelskie-3022.html