VI edycja Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2022).

 Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Przyjmuje za cel uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako Liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz Rodzin.

 

 Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymają Honorowy Certyfikat/Tytuł: Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.

Zasady Konkursu przewidują, iż zgłoszeń danej Osoby dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia do Konkursu.

W uzasadnieniu, wnioskodawcy zobowiązani są wskazać konkretne działania podejmowane przez daną Osobę w zakresie wsparcia i pomocy Rodzinie, a także wskazać stałe efekty tych działań dla społeczności lokalnej.

Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. Wyniki Konkursu zostaną podane do

publicznej wiadomości.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli:   Biskup Rzeszowski Jan Wątroba i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart

Załączniki:

Pobierz plik (ZASADY_KONKURSUFORMULARZ.doc)Zasady konkursu80 kB

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3401-vi-edycja-konkursu-podkarpacki-samorzadowiec-bliski-rodzinie-amicus-familiae-2022