Umowa na zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana

Umowa na  zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana

Umowa na  zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana Umowa na  zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana Umowa na  zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana Dsc09593 (copy) Umowa na  zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana Umowa na  zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana Umowa na  zakup nowoczesnych autobusów i poprawę infrastruktury drogowej podpisana

28 listopada w Szpitalu Powiatowym w Dębicy gościł Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który razem z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej Przemysławem Wojtysem podpisał umowę o dofinansowaniu projektu na budowę nowego bloku operacyjnego i lądowiska dla helikopterów w dębickim szpitalu.

Podczas spotkania, Marszałek oficjalnie przekazał Burmistrzowi Miasta Mariuszowi Szewczykowi podpisaną Umowę o dofinansowaniu Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o nazwie ,,Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego.” W ramach  projektu, którego ogólna wartość to  12 999 915 zł, dofinansowany zostanie zakup 10 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów  miejskich, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i osób starszych.  Wszystkie autobusy wyposażone będą w klimatyzację, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, nowoczesne kasowniki umożliwiające doładowanie biletów  miesięcznych przez Internet, a przede wszystkim będą przyjazne dla  środowiska. Zrealizowane zostaną również zadania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej: przebudowane zostaną ulice Słoneczna i Fabryczna, powstanie małe rondo (ul. Słonecznej z ul. Fabryczną i ul. Daszyńskiego), zakupione zostanie 16 wiat przystankowych oraz 3 zestawy do monitoringu.

Burmistrz Miasta miał okazję podziękować Marszałkowi za dotychczasową owocną współpracę między miastem a Zarządem Województwa i podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju Dębicy. ,,W tym roku udało się zdobyć wiele funduszy na realizację naszych projektów. W imieniu władz miasta składam serdeczne podziękowania za dofinansowanie, które otrzymamy na poprawę transportu i infrastruktury drogowej. Dziękujemy również za pieniądze na projekt ,, Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”. Dzięki wsparciu województwa wyremontowane zostaną również Domy Kultury MORS oraz Śnieżka.” – powiedział Burmistrz Mariusz Szewczyk.

W spotkaniu udział wzięli również Radni Sejmiku Wojewódzkiego: Stefan Bieszczad, Czesław Łączak, poseł Jan Warzecha, przedstawiciele powiatu dębickiego: Starosta Andrzej Reguła, Wicestarosta Mateusz Pasek, Przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Smoła, Wiceprzewodniczący Marek Jaskółka oraz Radny Piotr Chęciek.

źródło: UM Dębica