Umowa na kanalizację podpisana

Dzisiaj tj. 28 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Dębica miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na budowę pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Latoszyn, Gumniska i Braciejowa. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Dębica reprezentowaną przez Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza oraz firmą „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne z siedzibą w Staszowie reprezentowaną przez  Tomasza Adamczyka.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości prawie 13 km wraz z 11 przepompowniami sieciowymi i 3 przepompowniami lokalnymi. Planowane jest podłączenie 114 budynków, czyli ok. 400 osób.

Łączna wartość inwestycji to prawie 9,2 mln zł z czego dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 8,36 mln zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-kanalizacje-podpisana-2667.html