Uczniowie tańczyli, śpiewali i grali na instrumentach – 7. Przegląd Talentów Artystycznych w Dębicy

reklama

Tańczyli, śpiewali i grali na instrumentach – dębiccy uczniowie pokazali swoje uzdolnienia. Na 7.Przeglądzie Talentów Artystycznych w Domu Kultury „Śnieżka”, 21 uczestników z 8 szkół podstawowych dało popis swoich zdolności.

Impreza zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 6 przy wsparciu Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy miała nie tylko charakter artystyczny, ale również edukacyjny.

Coroczne spotkanie jest okazją do wyłonienia najbardziej utalentowanych młodych dębiczan, wspólnej zabawy i integracji. Patronatu nad artystycznym wydarzeniem każdego roku udziela Burmistrz Miasta Dębica.