Uczczono Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

reklama

12 lipca obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie Czesław Ziaja uczcili pamięć mieszkańców polskich wsi, zapalając znicz oraz składając symboliczną wiązankę przy pomniku usytuowanym przed budynkiem Urzędu Miejskiego.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym. – W czasie II wojny światowej Niemcy spacyfikowali co najmniej 817 polskich wsi. Ich mieszkańców rozstrzeliwano, wywożono do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do III Rzeszy, a dobytek rabowano i niszczono, paląc gospodarstwa i całe wsie. Wschodnie ziemie Polski poddano brutalnej sowietyzacji, a znaczna część ludności polskiej została deportowana na Daleki Wschód ZSRS. Mimo kontroli, nacisków i terroru polskie społeczności wiejskie nie wyparły się swej tożsamości narodowej i nie porzuciły myśli o walce o wolną ojczyznę. Za nieugiętą postawę polska wieś zapłaciła wysoką cenę. Symbolem walki i męczeństwa społeczności polskich wsi jest Michniów, który za pomoc niesioną partyzantom został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani 12 i 13 lipca 1943 r. Najmłodsza ofiara pacyfikacji, Stefanek Dąbrowa, miał zaledwie osiem dni – przypomina Instytut Pamięci Narodowej.

Uczczono Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Uczczono Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/uczczono-dzien-walki-i-meczenstwa-wsi-polskiej