Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca jest Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Samorząd gminy Pilzno uczcił pamięć ofiar bestialskich pacyfikacji – mieszkańców polskich wsi, w hołdzie za patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego.

Przypomnijmy – 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi. 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/dzien-walki-i-meczenstwa-wsi-polskiej-0