TRUDNE PYTANIA: Czy PESEL decyduje o przyjeździe karetki?