Trzy Pytania do… O Unii Europejskiej… Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego

reklama

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Świętujemy dziś więc okrągłą, 15 rocznicę naszego członkostwa w związku.