Treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Koncert z cyklu Młode Dębickie Talenty z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki”

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Koncert z cyklu Młode Dębickie Talenty z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki” w okresie od 18.10.2017 r. do 31.10.2017 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy z siedzibą w Dębicy ul. Kościuszki 8. Każdy w terminie do dnia 12 października 2017 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

 

źródło: UM Dębica