Treść oferty na realizację zadania publicznego – 30 maja 2016

reklama
Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych celem doskonalenia kompetencji wolontariuszy instytucji zajmujących się świadczeniem usług z dziedziny uzależnień” w okresie od 17.06.2016 r. do 10.09.2016 r.

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Oddział Terenowy „Arka” Specjalistyczna Poradnia i Telefon Zaufania w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. Św. Jadwigi 9. Każdy w terminie do dnia 6 czerwca 2016 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

 

źródło: UM Dębica