To już ostatnia szansa! Zgłoś Wolontariusza Ziemi Dębickiej!

To już ostatnia szansa! Zgłoś Wolontariusza Ziemi Dębickiej!! Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy organizuje konkurs „Wolontariusz Roku 2020 Ziemi Dębickiej”. Nominowani do konkursu mogą być osoby, które w okresie od listopada 2019 r. do listopada 2020 r., w sposób szczególny zasłużyły się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie
II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Zachęcamy również do przesłania skanu dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata na email:  2lo-debica@ppe.edu.pl , z dopiskiem w tytule „Konkurs Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 26 listopada 2020 r. (czwartek) do godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

W związku z epidemią koronawirusa organizatorzy zastrzegają sobie inną formę rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia dyplomów i nagród.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

źródło: UM Dębica

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020 pilnie poszukiwany!