Takiego placu targowego w Jodłowej jeszcze nie było

„Mój rynek w Gminie Jodłowa”. Targowisko już w trakcie budowy. Na placu o powierzchni 12 arów powstaną dwie hale oraz dodatkowe niezadaszone stanowiska handlowe. Jak podkreśla wójt Gminy Jodłowa Jan Janiga – na tej inwestycji zależało mieszkańcom.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 63% wartości zadania. Pozostałą część pokryje Gmina Jodłowa z własnego budżetu.