Ta historia ma już 10 lat. Jubileuszowy Raut z okazji Narodowego Święta Niepodległości

reklama

Ta historia ma już 10 lat. Od dekady, rokrocznie Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej zaprasza na Raut z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To nie tylko uczczenie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju, ale również zachęcenie młodzieży do poznawania naszej historii. Wyrazem tego jest cykl konkursów pod nazwą „Niepodległość Jest z Nas”.

Zainteresowanie tematyką lokalną oraz kształtowanie więzi z własnym regionem to również cel konkursu na najlepszą pracę dyplomową mającą związek z powiatem dębickim. Laureatami nagrody Sapere Aude zostali Magdalena Lipa i Arkadiusz Szypułka.

Artystyczny akcent gali w Domu Kultury „MORS” nadał Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Spotkanie było również okazją do podziękowań dla Stefana Bieszczada, gospodarza imprezy. Prezes stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej otrzymał między innymi medal „Dębiczanie Bohaterom”. 10. Raut Niepodległościowy wpisał się w miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości.