Szkolenie chemizacyjne – szkolenie on-line

PODSTAWOWE lub UZUPEŁNIAJĄCE

Rolnicy, osoby wykonujący zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub leśnictwie zainteresowane odbyciem szkolenia w formie on-line i uzyskania zaświadczenia uprawniającego do wykonania takich zabiegów zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 – 15:30 z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Dębicy ul. Rynek 5 lub w Punktach Gminnych:

– telefonicznie:14 677 92 57, 723 977 364,
– e-mailowo:  debica@podrb.pl

Oferowane szkolenia:
– podstawowe – 2 dniowe – dla osób nie posiadających zaświadczenia – koszt 100 zł
– uzupełniające – 1 dniowe – dla osób posiadających zaś. w celu aktualizacji – koszt 75zł.

Terminy i miejsca szkoleń będą ustalane po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz.455 z późn, zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne szkolenie. Obowiązkowe przeszkolenie obejmuje zarówno sprzedawców oraz użytkowników środków ochrony roślin.

- odr1.png

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4781