Szarfa przecięta – autostradowy łącznik Dębica Zachód oficjalnie otwarty

 

254612541222-1Dzisiaj (9 stycznia br.) w Zawierzbiu (gm. Żyraków) nastąpiło oficjalne otwarcie Łącznika Węzła Zachodniego A4 – Straszęcin – Dębica. W ramach tej wielomilionowej inwestycji rozbudowano istniejące już drogi powiatowe, wybudowano nowy odcinek drogi o długości ok. 2 kilometrów wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, zbudowano również dwa ronda.

– Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 22 mln złotych, z czego ponad 20 mln zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne – podkreślał podczas uroczystości Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego.

Blisko 15 mln zł środków zewnętrznych to dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, kwota 1,5 mln zł – pomoc z budżetu Sejmiku Wojewódzkiego, a ponad 4 mln zł – dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.

– Na przykładzie tej inwestycji widzimy piękny montaż finansowy, na który złożył się powiat, złożyło się województwo, złożyły się środki budżetu państwa i RPO. Ta współpraca nie jest tylko dla Dębicy, ona jest dla całego Podkarpacia, dla wszystkich, którzy korzystają z tych połączeń drogowych – mówił Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2568