Symboliczne wbicie łopaty pod nową jakość w LKS Straszęcin

Tradycje Ludowego Klubu Sportowego w Straszęcinie sięgają czasów przedwojennych. Mecze rozgrywane na pastwisku i bramki zbudowane z żerdzi to już daleka przeszłość. Najbliższa przyszłość z kolei przyniesie jeszcze większe zmiany. Symboliczne wbicie łopaty długo oczekiwanej inwestycji na tym obiekcie sportowym już za nami.

Sportowa inwestycja w Straszęcinie jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek, który zyskał rządowe wparcie zawierał dwa zadania: budowę obiektu szatniowego w Straszęcinie i Wiewiórce. Środki państwowe pokryją 50% kosztów, resztę zabezpiecza z własnych środków Gmina Żyraków.