Dworek w Straszęcinie już czeka na seniorów z Gminy Żyraków

Aktywne i twórcze zajęcia i kontakt z rówieśnikami na jesień swojego życia? Mieszkańcy Gminy Żyraków, którzy przekroczyli 60 rok życia długo czekali na ten moment. Klub ,, Senior+’’ w Dworku w Straszęcinie zacznie działać jak tylko sytuacja epidemiologiczna w kraju się ustabilizuje i zniesione zostaną obostrzenia, ale już teraz wszystko jest gotowe na wielkie otwarcie.

Środki na realizację remontu i przystosowania obiektu pod potrzeby osób starszych w znacznej mierze pochodzą z programu „Senior+”. Jak podkreśla zastępca Wójta Gminy Żyraków Grzegorz Reguła wartość całej inwestycji w Dworku w Straszęcinie to 200 tys. złotych z czego rządowe dofinansowanie wyniosło prawie 148 tys. złotych. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych Gminy Żyraków.