Świętowali 65-lecie honorowego krwiodawstwa PCK

W czwartek 16 listopada w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy odbyły się uroczystości z okazji 65-lecia honorowego krwiodawstwa PCK.

Podczas wydarzenia przyznano odznaczenia i wyróżnienia dla Honorowych Dawców Krwi, m.in. odznakę nadawaną przez Ministra Zdrowia "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" za oddanie minimum 20 litrów krwi, odznaki honorowe za działalność w PCK oraz odznaki PCK za oddanie minimum 50 litrów krwi.

Wręczono także medale okolicznościowe 65-lecia HDK PCK za bezinteresowne wspieranie działalności w ramach rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK. Wśród wyróżnionych znalazły się najofiarniejsze w oddawaniu krwi Kluby Honorowych Dawców Krwi oraz Gmina Dębica, w imieniu której medal odebrał Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura.

Za wieloletnie zaangażowanie w szerzeniu idei krwiodawstwa, w tym organizowanie mobilnych zbiórek krwi i działań promujących krwiodawstwo tytuł Działacz HDK PCK – Człowiek Roku 2023 przyznano Joannie Kurgan.

Wydarzenie uświetniła swoim występem grupa SAFO.

Podczas spotkania wręczono kilka wyróżnień dla dzieci i młodzieży biorących udział  konkursie  plastyczno-literackim pt. „Honorowe Krwiodawstwo w rysunku i wierszu”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/swietowali-65-lecie-honorowego-krwiodawstwa-pck-3756.html