Święto Konstytucji 3 Maja w Dębicy

Od wciągnięcia flagi państwowej oraz Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły się powiatowe obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja w Dębicy. Na rynku zgromadzili się przedstawicieli organizacji kombatanckich, władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, szkół, stowarzyszeń oraz mieszkańcy. Zebranych powitał przewodniczący rady powiatu dębickiego Mateusz Smoła. Po nim głos zabrał starosta Andrzej Reguła.

Za ceremoniał patriotyczny odpowiedzialni byli żołnierze z 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku. Część artystyczną przegotowali zaś tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta na Placu Solidarności.

Po Mszy Świętej tradycyjnie złożono kwiaty pod figurą Matki Boskiej na Placu Gryfitów. Odbył się również apel pamięci w którym przywołani zostali polscy bohaterzy narodowi.

Kontynuacją przedpołudniowych uroczystości była gala w Domu Kultury „Mors”.

Zanim zagrała orkiestra, a na scenie pojawili się wykonawcy występujący w „Zemście Nietoperza” wręczony został także honorowy tytuł „Zasłużony dla powiatu dębickiego”. W tym roku wyróżnione przyznano Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta.

Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe we współpracy z Miastem Dębica. W tym roku świętowaliśmy już 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.