231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Serwis informacyjny Miasta Dębica

03 maja 2022

Ikonka głośnika

Loading…

W 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dębicy odbyły się uroczystości narodowego święta z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców Dębicy.

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody rozpoczęły się na dębickim Rynku zbiórką pocztów sztandarowych i ceremoniałem patriotycznym z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Następnie, w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Solidarności, gdzie w intencji Ojczyzny odprawiona została Msza św. koncelebrowana przez proboszczów dębickich parafii. Eucharystii przewodniczył ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi. Na zakończenie, delegacje władz samorządowych złożyły wiązanki kwiatów na Placu Gryfitów, przed figurą Matki Bożej Niepokalanej. W imieniu społeczności miasta Dębicy kwiaty składali burmistrz Mariusz Szewczyk z zastępcami: Maciejem Małozięciem i Jerzym Sieradzkim.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała prawa i obowiązki mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowożytną ustawą zasadniczą. Stanowiła fundament przebudowy zagrożonej Ojczyzny. Była aktem ratowania niepodległości Rzeczpospolitej i wyrazem dążeń do nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego państwa. Przez lata niewoli i zaborów była symbolem wewnętrznej siły narodu zdolnego do narodowego i politycznego odrodzenia.

Źródło: https://debica.pl/231-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja/