Święto Chrztu Wywieś Flagę

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/04/13/swieto-chrztu-wywies-flage/