Światłowód w Gminie Dębica

W chwili obecnej na terenie Gminy Dębica realizowany jest projekt przez firmę WDM Sp. z o.o. w Mielcu pn.: ,,Budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej pod nazwą Internet nowych możliwości – sieć NGA w powiecie dębickim i mieleckim dofinansowana ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie nr 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach którego operator zobowiązany jest podłączyć do sieci internetowej za pomocą światłowodów określone w projekcie gospodarstwa domowe oraz jednostki.

Obecnie trwają prace związane z wytyczeniem projektowanej sieci teletechnicznej oraz budową infrastruktury teletechnicznej w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zawartych umów na dostęp do nieruchomości/umów wejścia w teren/decyzji na umieszczenie urządzeń teletechnicznych w pasach drogowych pomiędzy właściwymi zarządcami dróg gminnych a Firmą WDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, która jest generalnym Wykonawcą robót.

 Wszelkie ewentualne uwagi związane z budową sieci teletechnicznej prosimy kierować na adres:

WDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, adres siedziby: ul. Wolności 1, 39-300 Mielec

tel. 17 227 60 20

e-mail: [email protected]

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/swiatlowod-w-gminie-debica-2205.html