SUSZA! Zakaz podlewania ogrodów i napełniania basenów na terenie Gminy Dębica!

Zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, upraw rolnych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Dębica w godzinach od 6.00 do 24.00! Zarządzenie Porządkowe Wójta Gminy Dębica wchodzi w życie 22 lipca i obowiązuje do 8 sierpnia.

Panujące upały wpłynęły również na przedłużenie modernizacji ujęcia wody w Brzeźnicy. Gminny Zakład Komunalny realizuje zadanie za blisko 3,5 mln zł, a na inwestycji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy.

 

Zakaz podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Dębica nie dotyczy terenów użyteczności publicznej. W Zarządzeniu Porządkowym czytamy, że kto narusza zakaz podlega karze grzywny na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń.